مطالعه باعث شد دو‌کيشوت تبديل به يک جنتل‌من شود. اما باور کردن آن چيزهايي که خوانده بود باعث شد او ديوانه شود!

جورج برنارد شاو


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.