دكتر طبيبيان (2)


“ما ايراني‌ها اين‌قدر در فضاي رانتي زندگي كرده‌ايم كه يادمان رفته چطور بايد اقتصادي فكر كرد!”


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.