خودشيفتگي


همه ما انسان‌ها بي برو برگرد خود‌شيفته‌ايم؛ فقط تمامي مشكلات بشر از جايي شروع مي‌شود كه اين خودشيفتگي از حالت بالقوه به حالت بالفعل دربيايد!


یک پاسخ به “خودشيفتگي”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.