اصل اساسي ادعا!


حواس‌تان باشد که خراب کردن کار ديگران ـ حتي اگر حق با شما باشد ـ هيچ وقت افتخار ندارد! اگر ادعايي داريد در مورد چيزهايي که ساخته‌ايد ادعا کنيد، نه آن‌هايي که خراب‌شان کرده‌ايد!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.