احساس آدمي و فعل‌هاي زبان


بعضي از احساس‌هاي آدم وقتي خوب و لذت‌بخش هستند که با فعل زمان حال همراه باشند (خوشحال هستم!) و اگر با فعل ماضي بيايند غم‌ناک مي‌شوند و مايه‌ي دل‌تنگي. برعکس برخي از احساسات هم هستند که خوب است هميشه با فعل ماضي همراه باشند (ناراحت بودم!)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.