هنر تقلب مکتوب!


کپي پيست کردن هم هنر مي‌خواهد؛ اگر هنرش را نداريد بي‌خيال شويد!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.