نيايش (9)


خدايا ما هميشه نداده‌هاي‌ات را به ياد مي‌آوريم و داده‌هاي‌ات را نه. گه‌گاه دومي را به يادمان بياور، باشد که به آرامش دروني در زندگي‌مان دست يابيم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.