فرصت‌ِ گريستن براي جاي خالي آقاي شاعر


فرصت براي حرف زياد است
اما
اما اگر گريسته باشي …

پ.ن. فردا هشتم آبان ناباورانه و سوگ‌مندانه، سومين سال‌گرد درگذشت شاعر آينه‌ها و عاشقانه‌ها و مهرباني‌ها، شاعر سبزي و پاکي و گذشت، قيصر امين‌پور است. به قول خودش:

اين روزها
خيلي براي گريه دلم تنگ است!

روح‌اش شاد و يادش گرامي …


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.