6 پيش‌بيني براي بازار مشاوره در سال 2011


دنبال کردن اخبار بازار مشاوره‌ي مديريت در سطح جهان براي من جذابيت بسياري دارد. بعدتر در پستي مستقل به منابع خبري که مي‌توانيد از آن‌ها اين اخبار را دنبال کنيد اشاره خواهم کرد. در اين پست به 6 پيش‌بيني در مورد وضعيت بازار مشاوره در سال 2011 مي‌پردازيم:

  1. درخواست خدمات مشاوره از سوي بخش خصوصي به سودآوري آن‌ها بستگي دارد (البته جز در مواردي که قرار است بازسازماندهي يا بازمهندسي سازمان اتفاق بيفتد.) با خروج نسبي اقتصاد جهان از رکود در سال 2011، پيش‌بيني مي‌شود که حجم پروژه‌هاي مشاوره‌ براي بخش خصوصي افزايش يابد. البته صنايع زير احتمالا اوضاع به‌تري در اين زمينه خواهند داشت: انرژي و خدمات عمومي (Utilities)، کارخانه‌هاي توليدي، شرکت‌هاي مخابراتي، رسانه‌ها و شرکت‌هاي سرگرمي‌ساز و احتمالا خرده‌فروشي‌ها.
  2. هر چند در بازار داغ سياست، پروژه‌هاي مشاوره پول ـ تلف‌کن (!) محسوب مي‌شوند؛ اما پروژه‌هاي تغيير ساختار بخش دولتي يا کاهش‌دهنده‌ي هزينه‌ها اين روزها براي بخش دولتي از هر زماني واجب‌ترند. بنابراين حجم پروژه‌ها در حوزه‌ي دولت و بخش عمومي هم افزايش خواهند يافت؛ البته فقط حجم‌اش نه پول‌اش!
  3. پيش‌بيني مي‌شود که درآمد کلي صنعت مشاوره بين 5 تا 6 درصد افزايش يابد.
  4. فشارها براي کاهش هزينه‌هاي مشاوره هم‌چنان ادامه خواهند يافت؛ هر چند کم‌تر از پارسال. احتمالا تنها در حوزه‌ي خدمات مالي اين فشارها تا حدود زيادي کاهش خواهند يافت. به همين دليل است که سودآوري صنعت مشاوره به افزايش تعداد روزهايي که پروژه وجود دارد (کو پروژه!؟) وابسته مي‌شود؛ بنابراين حجم پروژه‌هاي مشاوره افزايش خواهد يافت. بنابراين بازاريابي در صنعت مشاوره در سال پيشِ رو، از اهميتي استراتژيک برخوردار خواهد بود.
  5. فقط درآمد مشاوراني افزايش خواهد يافت که کارفرماي‌شان را عوض کنند. اوضاع مالي صنعت بسيار خراب است؛ بنابراين دستمزدها و مزايايي که چند سال است ثابت مانده‌اند تغيير چنداني نخواهند کرد. اما همان طور که در پيش‌بيني‌هاي قبلي ديديد، رقابت در صنعت مشاوره با توجه به رکود آن افزايش خواهد يافت؛ بنابراين جذب مشاوران متخصص به يک سلاح استراتژيک شرکت‌هاي مشاوره در اين رقابت تبديل خواهد شد. به همين دليل است که احتمالا مشاوراني که بخواهند کارشان را عوض کنند، مي‌توانند دستمزدهاي‌شان را افزايش دهند. افزايش شديد نرخ استخدام شرکت‌هاي بزرگ مشاوره تا حدودي نشان‌دهنده‌ي همين موضوع است. و به همين دليل است که در سوي مقابل، حفظ نيروي انساني متخصص در سازمان، براي شرکت‌هاي مشاوره حياتي است.
  6. در پيش‌بيني شماره‌ي 5 به اين پيش‌بيني اشاره شد: اوضاع استخدام در صنعت مشاوره بهبود چشم‌گيري خواهد يافت. البته براي مشاوران متخصص نه آدم‌هاي تازه‌کار و کارشناسان بي‌تخصص همه فن حريف!

پ.ن. 2 و 4 و 5 با شرايط بازار مشاوره در ايران هم مشابهت دارند. مشاوران ايراني لازم است به اين سه پيش‌بيني توجه عميقي بکنند.

منبع


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.