از ورزش چه مي‌شود براي كسب و كار آموخت؟


اگر خواننده‌ي گزاره‌ها بوده باشيد، با پست‌هاي “درس‌هايي از فوتبال براي كسب و كار” من آشناييد. در اين مجموعه نوشته‌ها تلاش مي‌كنم تا با بررسي اتفاقات ذنياي جذاب فوتبال و حرف‌هاي مربيان و ستاره‌هاي فوتبال، درس‌هايي را براي زندگي و كسب و كار به‌تر بيان كنم. چند روز پيش به اين مطلب بانمك در اكونوميست برخورد كردم كه در آن دو درس مهم ورزشي براي زندگي و كسب و كار اشاره شده است:

1- در زندگي شخصي و شغلي و زندگي ورزشي نيازمند برنامه‌ريزي و تمرين براي موفقيت هستيم؛ با اين تفاوت كه در زندگي شخصي و شغلي برنامه‌ريزي و آماده شدن در برابر چيزي است كه ممكن است كار نكند و به‌شكل اشتباه پيش برود. اما در ورزش برنامه‌ريزي و تمرين براي اين است كه ببينيم عوامل موفقيت فرد در چيزي كه در آن خوب است چيستند، چطور مي‌توانيم در كارمان به‌تر عمل كنيم و چطور مي‌توانيم اين درس‌ها را به‌ديگران منتقل كنيم.

2- در ورزش بايد هر روز تمرين كرد و ياد گرفت و به‌بود داشت؛ در غير اين صورت بازنده‌ايم.

جالب بود!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.