خط خوردن فاصله


من فقط به كلمات روشن فكر مي‌كنم

به خط خوردن خط‌هاي فاصله

به مهرباني و سبدهاي سيب

به فرصتي كه دست در دست آبي بي‌كران

در سرتاسر زمين

گسترده خواهد شد …

محمد رضا عبدالملكيان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.