هنر اشتياق …


“اگر به هنرمندان نگاه کنيد ـ البته اگر واقعا هنرمندان بزرگي باشند ـ اغلب زماني مي‌رسد که آن‌ها مي‌توانند کاري براي باقي عمرشان انجام دهند و در جهان بيروني موفق باشند؛ با اين حال در درون‌شان احساس موفقيت نکنند. اين لحظه‌اي است که يک هنرمند واقعا تصميم مي‌گيرد چه کسي است. اگر به پذيرش ريسک شکست ادامه دهد؛ او هنوز هم هنرمند است …”

*****

به‌احترام دومين سال‌گرد درگذشت بزرگ‌ترين “رؤياپرداز” هم‌روزگار ما.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.