فرايند مشاوره‌ي مديريت


فرايند مشاوره‌ي مديريت همانند هر فرايند ديگري داراي يک نقطه‌ي آغاز روشن (ايجاد روابط مشتري و شروع پروژه) و يک نقطه‌ي پايان مشخص (جدا شدن مشاور از سازمان مشتري) است. بين اين دو نقطه فرايند مي‌توند به چندين فاز شکسته شود تا مشاوران و مشتريان بتوانند به‌صورت سيستماتيک و روش‌مند گام به گام با همراهي هم پيش بروند. اگر چه بايد به اين نکته اشاره کرد که فرايند مشاوره‌ي مديريت داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز هست؛ مثلا در اين فرايند ارتباطات ميان مشاور و مشتري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. مشاور بايد کنترل دقيقي روي دو عنصر فعاليت‌هاي خود در فرايند مشاوره و روابط با مشتري داشته باشد.

فرايند مشاوره‌ي مديريت نه فقط يک روش انجام کارها که يک روش فکر کردن است (مشاوران بايد به‌صورت مستمر کيفيت کار خود را بهبود بخشند.) اين فرايند، رفتار مشاوران را بهبود در جهت بيشينه کردن نتايج (کمّي و کيفي) تحت تأثير قرار مي‌دهد. ضمن اين‌که در رقابت در بازار مشاوره‌ي مديريت هم سلاح اصلي مشاوران، فرايند مشاوره‌ي مديريت آن‌ها است.

بدون وجود فرايند مشاوره‌ي مديريت مسئوليت‌هاي طرفين در پروژه‌ي مشاوره مشخص نيست و پاسخ‌گويي به‌وجود نمي‌آيد. در عين حال ارتباط اثربخشي هم ميان مشاور و مشتري برقرار نمي‌شود. ضمن اين‌که يک رويکرد مشخص و يکپارچه براي پرداختن به مسئله‌ي مورد نظر در پيش گرفته نمي‌شود و در نتيجه مشاور و مشتري هر دو در مورد اين‌که بايد در هر مرحله از کار چگونه پيش بروند و چه کاري را انجام دهند، دچار سردرگمي مي‌شوند. در اين حالت تنها زماني که مشکلات جديد بروز کنند براي حل آن‌ها تلاش مي‌شود و در نتيجه فرايند مشاوره تبديل به يک رويکرد انفعالي ـ و نه فعال و پيش‌گيرانه ـ مي‌شود که تنها بر حل مسائل عملياتي سازمان متمرکز است. بدين ترتيب از کشف و حل مسائل استراتژيک و کلان مديريتي و سازماني هم غفلت مي‌شود.

در مقابل داشتن يک فرايند مشاوره‌ي مديريت باعث مزيت‌هاي زير براي مشتري و مشاور مي‌شود:

 • ايجاد شراکت: مشتري و مشاور با هم برابرند و هيچ يک دست بالا را ندارند. مشتري اطلاعات لازم و مسائل خود را بيان مي‌کند و مشاور دانش، روش‌هاي فکر و تجربيات خود را ارايه مي‌کند.
 • مسئوليت دو جانبه: مشتري و مشاور هر دو مالک مسئله و راه‌حل آن هستند.
 • ايجاد ظرفيت براي استخراج درس‌هاي آموخته.
 • ايجاد زمينه براي رشد و توسعه‌ي سازماني در بنگاه مشاور و ايجاد سازمان يادگيرنده.
 • ايجاد امکان درگير شدن و مشارکت مشتري در کار مشاوره.

يک فرايند مشاوره‌ي مديريت اثربخش داراي ويژگي‌هاي زير است:

 • طراحي شده؛
 • تکرارپذير؛
 • داراي اهداف مشخص؛
 • ساده؛
 • مهندسي شده باري بهترين عملکرد؛
 • حساس به تغييرات؛
 • داراي دامنه‌ي کاربرد قابل مديريت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.