5 ويژگي يك رئيس خوب


اين همه از بد بودن رئيس‌ها و مديران گفتيم، اينبار هم ببينيم يك رئيس خوب چه ويژگي‌هايي دارد:

1- همه‌ي زيردستان‌ش را توسعه مي‌دهد: براي موفق شدن نيازمند افرادي توان‌مند و باقابليت هستيم. اما همه كه اين‌طور نيستند. ضمنا ممكن است يك فرد توان كاري را داشته باشد و توان كاري ديگر را نه. بنابراين فراهم‌ آوردن زمينه‌ي آموزش، منتورينگ و تجربه‌اندوزي براي آن‌ها وظيفه‌ي شماست.

2- به‌سرعت به مسائل رسيدگي مي‌كند: حتا كوچك‌ترين مسائل! لطفا به اين هم فكر نكنيد كه با ناديده گرفتن مسائل، خودشان بالاخره حل خواهند شد!

3- بدترين زيردست‌شان را نجات مي‌دهد: اخراج آخرين گزينه است. تا جايي كه مي‌توانيد از طريق آموزش و مربي‌گري و هدايت فرد ضعيف عمل‌كرد او را به‌بود ببخشيد. البته هرگز از حداقل استانداردهاي خود و سازمان كوتاه نياييد.

4- به ديگران خدمت مي‌كند؛ نه خودش: با درخشيدن تيم و سازمان‌تان و عمل‌كرد عالي آن‌‌ها، عمل‌كرد عالي شما هم ديده خواهد شد. پس هدف‌تان نشان دادن و موفق شدن خودتان نباشد؛ موفقيت زيردستان‌تان يعني موفقيت شما.

5- هميشه يادشان هست كه از كجا آمده‌اند: ديروز آرزوي وضعيت امروز را داشتيد. يادتان هست؟ پس با قرار گرفتن يك جايگاه بالاتر، خودتان را گم نكنيد.

منبع

پ.ن. بخشی از نوشته‌های کار حرفه‌ای در گزاره‌ها از این پس به بررسی مهارت‌های عمومی مدیریتی اختصاص خواهد داشت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.