محدوده‌ي مشاوره‌ي مديريت


Mngnt cnsltng

مشاوره‌ي مديريت مانند هر کسب و کار ديگري براي پاسخ‌گويي به گروهي از نيازها به‌وجود آمده است. مشاوره‌‌ي مديريت يک کسب و کار خدماتي است. مشاوران مديريت تلاش مي‌‌کنند تا با طراحي و ارايه‌‌ي خدماتي مشخص به نيازهاي مشتريان خود پاسخ بدهند. اين خدمات همانند هر کسب و کار ديگري نامحدود نيستند و در پاسخ به نيازهايي مشخص و براساس دانش و مهارت‌هاي تخصصي مشاوران در حوزه‌هايي مشخص از علم مديريت به مشتريان ارايه مي‌شوند. در نتيجه مشاوران مديريت ناگزيرند تا مرزهاي کاري خود و کارهايي که مي‌توانند انجام دهند را از کارهايي که نمي‌توانند انجام دهئد، متمايز سازند. بدين ترتيب مشتريان خدمات مشاوره نيز درک درستي از توانايي‌ها و قابليت‌‌هاي مشاروان مديريت خواهند داشت و در محدوده‌ي کارهاي ممکن براي مشاوران به آن‌‌ها مراجعه خواهند نمود. بنابراين منظور از تعريف محدوده‌ي مشاوره‌ي مديريت، تعيين دامنه‌ي خدماتي است که مشاوران مديريت مي‌توانند براي حل مسائل و مشکلات مديريتي و سازماني مشتريان‌شان به آن‌ها ارايه کنند.

خدمات مشاوران مديريت بسيار متنوع و گسترده هستند. آن‌ها در صنايع مختلف و براي حل مسائل و مشکلات گوناگون و خاص، مشتريان خود را ياري مي‌‌رسانند. اما بسياري از مسائلي که مشاوران مديريت براي حل آن‌‌ها به‌کار گرفته مي‌شوند، داراي ويژگي‌‌هاي مشابهي هستند که موجب مي‌شود بتوان مسائل سازماني پيش روي آ‌ن‌ها را در قالب دسته‌‌هاي مشخصي تقسيم‌بندي کرد. از آن‌جايي که خدمات مشاوران مديريت چيزي جز به‌‌کارگيري دانش و مهارت‌هاي تخصصي براي حل مسائل و مشکلات سازماني نيست؛ دسته‌‌بندي انجام شده از مسائل مديريتي سبب مي‌شود تا بتوان گروه‌هاي مختلف خدمات مشاوران مديريت را نيز به‌دست آورد. بنابراين براي تعريف محدوده‌ي مشاوره‌‌ي مديريت ـ که چيزي جز محدوده‌ي خدمات مشاوران نيست ـ مي‌توان از ‌دسته‌بندي‌ مسائل مديريتي آغاز کرد و سپس از اين دسته‌بندي به گروه‌هاي مختلف خدمات مشاوران رسيد.

هم‌چون هر صنعت ديگري تعاريف رسمي ارايه شده توسط انجمن‌هاي حرفه‌اي فعال در آن صنعت مي‌توانند نقطه‌ي شروع خوبي را در اين زمينه به‌دست بدهند. فدراسيون اروپايي اتحاديه‌هاي مشاوره‌ي مديريت محدوده‌ي کار مشاوره‌ي مديريت را شامل حوزه‌هاي زير تعريف کرده است:

  • استراتژي سطح بنگاه و توسعه‌ و بالندگي سازماني؛
  • سيستم‌هاي مالي و مديريتي؛
  • مديريت منابع انساني؛
  • مديريت توليد و خدمات (شامل: فناوري، لجستيک و زنجيره‌ي تأمين، تحقيق و توسعه و کنترل کيفيت)؛
  • بازاريابي و ارتباطات سطح بنگاه ؛
  • فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي رايانه‌اي؛
  • مديريت پروژه؛
  • مطالعات اقتصادي و زيست‌محيطي؛
  • سایر موارد.

اين دسته‌بندي در نگاه اول کامل و جامع به‌نظر مي‌رسد؛ اما بسيار کلي است. در عمل بسياري از مشاوران چند حوزه از حوزه‌هاي فوق‌الذکر را با هم ادغام مي‌‌کنند تا بتوانند به نيازهاي دامنه‌ي گسترده‌تري از مشتريان پاسخ‌گو باشند. بر همين اساس در اين گزارش تشريح محدوده و دامنه‌ي فعاليت‌هاي مشاوران مديريت، در قالب دسته‌هاي 4 گانه‌ي مشاوره‌ي استراتژي، مشاوره‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، برون‌سپاري و مشاوره‌ي عمومي انجام مي‌شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.