گزاره‌ها (۱۸2)


متضاد عشق، نفرت نیست؛ بلکه بی‌تفاوتی است. در برابر هنر، زشتی قرار ندارد … و به‌همین شکل روی دیگر سکه‌ی زندگی، مرگ نیست. متضاد تمامی این‌ها بی‌تفاوتی است.

الی ویسل

, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.