گزاره‌ها (۲۶۹)


جهت حرکت‌تان را با ستاره‌ها تنظیم کنید، نه نورافکن‌های هر کشتی گذرنده از کنارتان.

عمر برادلی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.