برچسب: آزادكاري

  • توصیه‌هایی برای موفقیت مشاوران مستقل (بخش اول)

    بدون استثنا مشتريان از مشاوران انتظار دارند “حرفه‌اي” باشند و اين البته چندان هم غيرمنطقي نيست؛ اگر چه به‌‌ندرت اين مسئله را درک مي‌کنند که مشاوره ذاتا حرفه‌اي است بدون قانون‌مندي که هيچ مانعي براي ورود به آن وجود ندارد و هر کس مي‌تواند خود را يک مشاوره‌ي مديريت باتجربه جا بزند. در واقع در […]