برچسب: آينده IT

  • آينده IT در سازمان‌ها

    فکر مي‌کنيد 5 سال آينده، وضع واحد IT در سازمان‌ها چگونه خواهد بود؟ در اين پست براساس گزارش شرکت CEB، پيش‌بيني تغييرات وضعيت فناوري اطلاعات در سازمان‌ها را در سال‌هاي آتي را با هم مرور مي‌کنيم: 1- تمرکز بر اطلاعات به جاي فرايندهاي کسب و کار: شعار هميشگي IT، “اول کسب و کار” بوده است؛ […]