برچسب: اعتبار ايجاد کردن

  • 14 روش براي به‌دست آوردن اعتبار زودهنگام پيش کارفرما

    يکي از مشکلات اساسي ما مشاورها دعواهاي تمام نشدني‌مان با کارفرماها براي اثبات خودمان است! از آن‌جايي که اصولا گرفتن پروژه در ايران بيش‌تر يا به دليل قيمت پايين‌تر است يا ارتباط بالاتر (!)، وقتي پروژه شروع مي‌شود تازه بايد ثابت کني که: “باور بفرماييد من اين کاره‌ام!” خانم کريستين شون‌ميکر در اين‌جا 14 روش […]