برچسب: انيشتين

  • گزاره‌ها (28)

    اگر A نماد موفقيت در زندگي باشد؛ آن‌گاه A برابر است با x به‌علاوه y به‌علاوه z که در آن x يعني کار، y يعني بازي و z يعني بسته نگاه داشتن دهان‌تان! آلبرت انيشتين