برچسب: بانک آمريکا

  • 3 وظيفه‌ي يک مدير در بانک آمريکا

    مديران پيش ما مي‌آيند تا به ما نشان بدهند: چه کار بزرگي داريم انجام مي‌دهيم. چقدر به ما احترام مي‌گذارند. چگونه بايد به بردن‌مان (Winning) در بازار ادامه دهيم. از خلال گفتگو با يک کارمند بانک آمريکا پ.ن.1. اعتراف مي‌کنم تا به حال از اين تعريف، قشنگ‌تر در مورد وظايف مديران نديده بودم! پ.ن.2. قطع شدن […]