برچسب: تحليل شکاف

  • مقاله‌ي هفته (4): تحليل شکاف چيست؟

    تحليل شکاف يا تحليل فاصله (Gap Analysis) بخش لاينفک يک پروژه‌ي مشاوره است. همان‌طور که بارها گفته‌ام مشاوره چيزي نيست جز طي يک فرايند حل مسئله. و وقتي که مسئله حل شد بايد دو نوع تغيير در سيستم مورد نظر ايجاد شود: تغيير چيزهايي که سيستم را دچار مشکل مي‌کنند (با افزايش هزينه، کاهش کارايي […]