برچسب: تشکرهاي پايان سال

  • نيستم نوميد از تشريف سبز نوبهار …

    بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را از آن پیغام‌بر خوبان پیام آورد مستان را که جان‌ها را بهار آورد و ما را روی یار آورد ببین کز جمله دولت‌ها کدام آورد مستان را … يک سال ديگر با خوشي‌ها و دل‌تنگي‌هاي‌اش تمام شد و در آستانه‌ي آمدن بهاري ديگريم. به همين مناسبت در […]