برچسب: جوزف گرني

  • چگونه بر ديگران تأثير بگذاريد!؟

    “مهم‌ترين قابليت هر آدمي، تأثير گذاشتن بر ديگران براي تغيير رفتارشان است.” اين جمله از آنِ جوزف گرني است که در گردهم‌آيي جهان کسب و کار 2010 (2010 World Business Forum) درباره‌ي روش‌هاي تأثيرگذاري بر ديگران سخن گفته است. آقاي گرني افزوده هر ره‌بري با دو سؤال کليدي روبرو است: چه کار بايد بکنيم؟ (مسئله‌ي استراتژي) […]