برچسب: حديث

  • حقيقت توکل

    «از امام رضا (ع) از حقيقت توكل سؤال شـد. فرمود: اين كه جز خدا از كسي نترسي.» يکي از جالب‌ترين احاديثي است که تا الان شنيده بودم.