برچسب: درد و رنج

  • من بدبخت‌ترم يا شما!؟

    “از من بدبخت‌تر پيدا نمي‌شه!” “تو چي مي‌فهمي از حال من!” “بهش حسودي مي‌کنم هيچ مشکلي تو زندگي‌اش نداره … “ اين روزها اين‌ها ترجيع‌بندهاي ثابت گفتگوهاي دو نفره‌ي ميان بسياري از ماست. يک مقايسه‌ي ساده ميان رنج‌ها و دردهاي خودمان و ديگران و بلافاصله صادر کردن اين حکم کلي که “مال من از همه‌ […]