برچسب: دكتر وفا غفاريان

  • دكتر وفا غفاريان درگذشت …

    تازه از ناهار برگشته بودم كه اي‌ميل احسان را ديدم با موضوع: دكتر وفا غفاريان. قبل از اين‌كه بازش كنم هر فكري را مي‌كردم جز اين خبر بسيار بد؛ هر چند مدت‌ها بود كه آقاي غفاريان دچار بيماري سختي شده‌ بودند. احتمالا كم‌تر كسي از علاقه‌مندان مباحث مديريت استراتژيك در ايران هست كه نام دو […]