برچسب: زنگ تفريح در محل کار

  • زنگ تفريح در كار

     براي جمع بودن حواس‌تان و اين‌كه همه كارهاي روزانه‌تان را انجام دهيد، شما بايد در صورت امكان زنگ تفريح‌هاي كوچكي را در روز براي خودتان در نظر بگيريد. در اين‌جا چند پيشنهاد در مورد اين‌كه چطور چند دقيقه‌اي دست از كار بكشيد تا دوباره تمركزتان را به دست آوريد ارايه مي‌شود: براي پياده‌روي از ساختمان […]