برچسب: سازماندهي محل کار

  • چگونه در يك اتاق با همكاران‌مان كار كنيم؟

    اصولا اين روزها داشتن دفتر شخصي حتا براي بسياري از شغل‌هاي مديريتي در رده‌هاي مياني هم قابل دسترس نيست. ما در سطوح مختلف سازماني مجبوريم در يك اتاق يا پارتيشن با همكاران‌مان روز طولاني و پرمشغله‌ي كاري را پشت سر بگذاريم. تا به‌حال به اين فكر كرده‌ايد كه مي‌شود اين هم‌نشيني را تبديل به يك […]