برچسب: سال جديد کاري

  • اهداف‌تان را به مسير خودشان بازگردانيد

    نويسنده: هايدي گرانت هالوورسون/ مترجم: علي نعمتي شهاب يک ماه از سال جديد هم به سرعت در حال گذشتن و تمام شدن است. اهداف سال جديدتان در چه حال‌اند؟ احتمالا آن طوري که دوست داشتيد پيش نرفته‌اند. اگر اين‌گونه است، شما تنها نيستيد. در واقع مطالعات بسياري نشان داده‌اند که بيش از نيمي از افرادي […]