برچسب: شل سيلوراستاين

  • تو هم به کاري دس بزن

    همين الان اين شعر عمو شلبي مرحوم را خواندم و آن‌قدر زيبا بود که گفتم بايد سريع بگذارم‌اش توي وبلاگ‌ام: يه شکل تازه‌اي بکش که نو باشه؛ اگه اونقداـ م خوب نباشه! يه شعر تازه‌اي بگو که نو باشه؛ اگه اونقداـ م خوب نباشه! يه چيز تازه‌اي بخون که نو باشه؛ اگه اونقداـ م خوب […]