برچسب: صداقت افراطي

  • صداقت ترسناک

    آدم های بیش از اندازه صادق به همان اندازه‌ي آدم‌هاي بيش از اندازه دروغ‌گو ترسناک‌اند!