برچسب: عبدالجبار کاکایی

  • مسئله‌ی گم‌شده …

    ساده از دست ندادم دل پر مشغله را تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را …!  من “برادر” شده بودم و “برادر” باید وقت دیدار، رعایت بکند “فاصله” را … عشق گاهي سبب گم‌شدن خاطره‌هاست خواستم باز كنم با تو سر اين گله را … عبدالجبار کاکایی

  • گم‌گشته‌ی دیار محبت …

    دنيا هواي سردي است بي‌مهرباني تو طرفي نبستم از عقل، در دار فاني تو  گفتم چراغ عقلي روشن كنم به نقلي تا رو به راه كردم، گم شد نشاني تو … تا آمدي سراغم، خاموش شد چراغم گفتند تازه رفته است از دار فاني تو … عبدالجبار کاکایی

  • فاصله …

    بین موندن و نموندن سهم آدما زمین شد ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد *** فاصله فقط یه لحظه‌س فاصله فقط یه نوره گاهی از رگ به تو نزدیک گاهی از تو خیلی دوره … عبدالجبار کاکایی