برچسب: عيد فطر مبارک

  • عيد فطر مبارک!

    عيد است و دلم خانه‌ي ويرانه بيا اين خانه تکانديم ز بيگانه بيا يک ماه تمام ميهمانت بوديم يک روز به مهماني اين خانه بيا … قيصر امين‌پور پ.ن. عيد سعيد فطرمبارک همراه با آروزي قبولي طاعات و عبادات همه‌ در اين ماه عزيز. اين ماه، براي من يکي از به‌ترين ماه رمضان‌هاي عمرم بود. […]