برچسب: فهرست کارهاي روزانه

  • يك طرح 18 دقيقه‌اي براي مديريت روز كاري‌تان

    نوشته‌ي: پيتر برگمان / ترجمه‌ي: علي نعمتي شهاب ديروز با بهترين خيال‌هاي‌اش شروع شد: من صبح با يك احساس مبهم در مورد اين‌كه بايد به چه چيزي دست يابم وارد دفترم شدم. سپس روي صندلي نشستم و رايانه‌ام را روشن كردم و ميل‌هاي‌ام را چك كردم. دو ساعت بعد و بعد از خاموش كردن چند […]