برچسب: قرارداد

  • یادداشت یک‌شنبه (2): چطور از اجرای یک توافق کاری پیش از موعد پایان آن انصراف بدهیم؟

    یکی از الزامات دنیای کاری حرفه‌ای، همکاری‌های حرفه‌ای در قالب قرارداد، تفاهم‌نامه و چیزهایی شبیه این‌ها است. در چنین قالب همکاری، طرفین متعهد می‌شوند تا در چارچوب مشخص شده، مجموعه‌ای از وظایف را انجام دهند تا به منفعت مشترکی دست یابند. الگوهایی نظیر: ارائه‌ی خدمات مشاوره، تشکیل کنسرسیوم و حتی فروش و پشتیبانی مشتری همگی […]

  • قراردادهاي پروژه‌هاي مشاوره‌ي مديريت

    پس از موفقيت در فرايند انتخاب مشاور و پيش از شروع پروژه، لازم است از نظر حقوقي بين طرفين قرارداد اجراي پروژه منعقد شود. اين قرارداد، مبنايي را براي همکاري بين طرفين قرارداد فراهم مي‌آورد و نيازها، انتظارات و منافع طرفين قرارداد و روش‌هاي احتمالي تغيير يا اصلاح آن‌ها در طول زمان قرارداد را ارائه […]