برچسب: مجيد جلالي

  • درس‌هایی از فوتبال برای کسب و کار (۲1)

    “سؤال: چه معیارهایی سبب پیشرفت مجید جلالی در حیطه مربیگری شده است؟ **مجید جلالی: سه شاخصه برای من اهمیت داشته و دارد که این شاخص ها عبارتند از: 1- تحمل و حل ابهامات؛ 2- تولیدات فنی؛ 3- پشتکار و ممارست.” (اين‌جا) براي پيش‌رفت حرفه‌اي بايد: صبر و شکيبايي داشته باشيد و بر مشکلات غلبه کنيد. […]