برچسب: مدير ارشد اطلاعاتي

  • CIO به روايت IBM

    در اين سال‌هاي اخير با اهميت‌ روزافزون آي‌تي در سازمان‌ها، نقش و جايگاه واحد فناوري اطلاعات نيز در سازمان‌ها تغيير کرده است. مدير آي‌تي که قبلا يکي از مديران زيرمجموعه‌ي معاونت پشتيباني سازمان محسوب مي‌شد (مثالي از ساختار نهادهاي دولتي ايران)، امروز تا جايگاه معاونت در سازمان‌ها بالا آمده است و به اين ترتيب جايگاه […]