برچسب: مدیریت بر رئیس

  • چگونه يك رئيس بد را مديريت كنيم؟

    از خطرات رئيس بد براي اعصاب و روان و جسم‌مان همه آگاهيم! متأسفانه رئيس خوب هم از آن سنگ‌هاي كيمياي نايابي است كه به هر كس ندهندش. بنابراين روبرو شدن با رئيس بد، يكي از تجربه‌هاي هر روزه‌ي خيلي از ما است. خوب در برابر اين جناب رئيس بد چه بكنيم؟ اين كارها را: 1- […]