برچسب: مشاور بودن

  • آيا من مي‌توانم مشاور بشوم!؟-1

    روزنامه‌ي معروف گاردين نظرسنجي انجام داده با اين عنوان که: آيا من مي‌توانم مشاور بشوم!؟ نتيجه: 64 درصد گفته‌اند بله و 36 درصد نظرشان خير بوده است. در کنار اين نظرسنجي، گاردين با چند مشاور باتجربه‌ي بريتانيايي مصاحبه کرده و نکاتي را که از نظر آن‌ها براي تصميم‌گيري در اين مورد مهم است، در قالب […]