برچسب: مشاور

 • مشاور به‌عنوان عامل تغيير

  امروزه هر فرد فعال در کسب و کار مشاوره‌ي مديريت ـ از مدير بازاريابي يک بنگاه مشاوره گرفته تا مشاوران آن بنگاه ـ تعريف خاص خودش را از آن دارد. به‌صورت سنتي نقش مشاوره‌ي مديريت در سازمان‌ها، “مشاوره دادن به مديريت ارشد سازمان” تعريف مي‌شود. اما چنين تعريفي بخش عمده‌ي فعاليت‌هايي را که امروز زير […]

 • مشاور به‌عنوان توصيه‌کننده و دستيار

  مشاوره در واقع چيزي جز ارايه‌ي توصيه‌‌ به مشتريان نيست. بنابراين مشاوران در اصل براي اداره‌ي سازمان‌ها و تصميم‌گيري به‌جاي مديران سازمان به‌کار گرفته نمي‌شوند. آن‌ها قدرتي براي تصميم‌گيري يا اجراي تغيير ندارند. مسئوليت آن‌ها حفظ کيفيت و يکپارچگي راه‌حل‌هايي است که به مديران سازمان ارايه مي‌کنند و اجراي اين توصيه‌ها و راه‌حل‌ها، کاملا برعهده‌ي […]

 • مشاور به‌عنوان عامل انتقال دانش

  يکي از مهم‌ترين نقش‌هاي مشاوران مديريت انتقال دانش مديريت و اداره‌ي سازمان‌ها به مديران سازمان‌ها است. ارزش افزوده‌ي مشاوران انتقال درست دانش‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز سازمان محسوب مي‌شود؛ دانش‌ها و مهارت‌هايي که به افزايش اثربخشي در مديريت و توسعه‌ي سازمان‌ها توسط مديران آن‌ها بيانجامد. بنابراين جوهره‌ي مشاوره‌ي مديريت خلق، انتقال، به‌اشتراک‌گذاري و به‌کارگيري دانش […]

 • نقش‌هاي سه گانه مشاور، كارفرما و ناظر در يک پروژه‌ي مشاوره

  يكي از مشكلات اساسي صنعت مشاوره در كشور ما، مشخص نبودن نقش‌هاي مشاور، كارفرما و ناظر در پروژه مشاوره است. در واقع هيچ استاندارد يا توافق عمومي وجود ندارد كه هر يك از اين سه گروه افراد درگير در پروژه، قرار است چه كار كنند. و همين موضوع، يكي از دلايل اساسي شكست‌ يا اجراي […]