برچسب: منظر در تحليل سيستم

  • عينک بزنيد لطفا!

    تصوير يک ـ سر کلاس در رديف دوم نشستم و دارم زور مي‌زنم تخته را بخونم. نمي‌شه که نمي‌شه. به خودم مي‌‌گم از پنجره‌ي کلاس نور افتاده روي تخته نمي‌بينم! تصوير دو ـ با مديرعامل‌ شرکت‌مان در جلسه‌اي شرکت کرده‌ايم که ايشان در آن‌جا سخنراني دارد. وسط‌هاس سالن نشستم و دارم سعي مي‌کنم فايل پاورپوينت‌اش […]