برچسب: نياش

  • نيايش (6)

    خدايا ترک‌هاي دل شکسته‌ام را تنها دست‌هاي مهربان تو مي‌تواند بند بزند. دست‌هاي‌ات را از من دريغ مکن …