برچسب: ونگر

  • درس‌هایی از فوتبال برای کسب و کار (۲6)

    “پیش از آن‌که بخواهیم درباره قهرمانی صحبت کنیم، باید سطح بهتری از عملکرد داشته باشیم و بعد در آن باره صحبت کنیم. اما فعلا باید سطح خود را بالاتر ببریم. از چیزی نمی‌ترسم، اما نگران عملکرد امروزمان هستم. نمایش ما به اندازه‌ي کافی خوب نبود و این دغدغه‌ي اصلی من است. نمایش ما بد بود و […]