برچسب: چرايي

  • دايره طلايي موفقيت

    ديشب داشتم اين ويدئوي تازه منتشر شده را در سايت TED مي‌ديدم. سخنران اين نشست سيمون سينک (Simon Sinek) است که درباره رويکردي جديد به نفوذ و ره‌بري صحبت مي‌کند. به نظر سينک هر انساني براي رسيدن به موفقيت در کارهاي جمعي بايد از دايره طلايي زير استفاده کند: سينک مي‌گويد اين سه لايه به نوعي […]