برچسب: کارفرمايان جذاب

  • جذاب‌ترين سازمان‌هاي ايالات متحده براي استخدام

    براساس پيمايش انجام شده توسط مؤسسه‌ي يونيورسام، گوگل در ميان 150 سازمان، جذاب‌ترين سازمان براي استخدام شدن در ايالات متحده محسوب مي‌شود. اين پيمايش در ميان بيش از 10,000 متخصص جوان که بين يک تا هشت سال سابقه‌ي کار داشته‌اند و در فاصله‌ي نوامبر 2010 تا ژانويه‌ي 2011 انجام شده است. 10 کارفرماي جذاب آمريکايي را […]