برچسب: کمک خواستن از ديگران

  • چگونه از ديگران کمک بخواهيم بدون اين‌که احمق به نظر برسيم

    نوشته‌ي: جودي گليکمن / ترجمه‌ي: علي نعمتي شهاب ياد گرفتن چگونگي درخواست کمک از ديگران ـ و اين‌که چطور آن را به شکل درست انجام دهيم ـ براي انجام درست کارهاي‌مان و فراهم آوردن زمينه موفقيت شخصي‌مان ضروري است. شما ممکن است از اين‌که احمق به نظر بياييد بترسيد، اما ترسيدن از درخواست کمک از […]