برچسب: کيومرث صابري فومني

  • 70 سالگي گل‌آقاي ملت ايران

    «… من از کيومرث صابري (گل‌آقا) سپاس‌گزارم که دو بار باعث شد جماعت مرا تشويق کنند. افسوس که ديگر نمي‌توانم به‌جاي او تشويق بشوم. اما بايد راه‌اش را پيدا کنم و ببينم او در طنز چه کار کرده که بين مخاطبان اين همه هوادار داشت.» (عمران صلاحي) «من در هر کاري، متوسط بودن را دوست […]