برچسب: CIO

  • CIO به روايت IBM

    در اين سال‌هاي اخير با اهميت‌ روزافزون آي‌تي در سازمان‌ها، نقش و جايگاه واحد فناوري اطلاعات نيز در سازمان‌ها تغيير کرده است. مدير آي‌تي که قبلا يکي از مديران زيرمجموعه‌ي معاونت پشتيباني سازمان محسوب مي‌شد (مثالي از ساختار نهادهاي دولتي ايران)، امروز تا جايگاه معاونت در سازمان‌ها بالا آمده است و به اين ترتيب جايگاه […]

  • تحليل اوضاع صنعت IT در سال 2010 از ديد مؤسسه‌ي گارتنر

    مؤسسه‌ي گارتنر برجسته‌ترين مؤسسه‌ي تحقيقاتي بين‌المللي در حوزه‌ي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان‌ها است. اين مؤسسه مرجع بسياري از استانداردها در حوزه‌ي IT است و چارچوب‌ها، متدولوژي‌ها و ابزارهاي مختلف و بسيار جالبي را در اين حوزه ارايه مي‌دهد (هر چند ما به دليل تحريم و هم‌چنين قيمت بالاي محصولات اين مؤسسه از آن‌ها محروم […]